• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Glomerulonefrit (akut)

Snabbt progredierande glomerulonefrit. Inflammation i glomeruli genom deposition av cirkulerande antigen.

Symtom: trötthet, blekhet, illamående, kräkningar, huvudvärk, måttlig feber, dov smärta ryggen, små urinmängder, ev. Blodig urin.