Våra tjänster

Infomed har lång erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg, arbete med funktionsnedsatta och individ och familjeomsorg.

Vi erbjuder skräddarsydd utbildning till vård- och omsorgspersonal i

  • En trygg och säker läkemedelsanvändning
  • Demenssjukdomar: Ett personcentrerat arbetssätt

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa Er verksamhet.