Wegeners Granulomatos

Bakgrund: Är en vaskulitsjukdom som skapar granulomatös vävnad i små och medelstora artärer. Inte sällan drabbas övre luftvägarna samt njurarna. Uppstår i alla åldrar, lika mellan kvinnor/män. Drabbar 10 per 1 miljon invånare.

Symtom: Övre luftvägar (90%) (långdragen ÖLI), nedre luftvägar (90%), njurarna (80%), huden (50%), ögon (30%), neurologi (30%).

Diagnostik: ANCA (antinukleära cytoplasmaantikroppar), proteinas 3-antikroppar, biopsi av drabbade områden.

Behandling: Snabb och korrekt behandling är livsavgörande. Remiss reumatolog. Läkemedel: cyklofosfamid (sendoxan), högdos kortison m. nedtrappningsschema.

Datortomografi

Datortomografi används för att undersöka de flesta av kroppens organ. Vid undersökningen tas ett stort antal bilder som ställs samman till tvärsnittsbilder. Vid utredning av mag-tarm-tillstånd behövs ibland kontrastmedel, per os och/eller i.v (obs kreatinin). En DT ger mycket mer information än en vanlig röntgenbild, bl.a. kan organ ses från olika vinklar.