Delirium tremens

Delirium tremens är en allvarlig komplikation till ett omfattande alkoholkonsumtion, med en dödlighet på 5 %. Hos personer med svårt alkoholmissbruk kan delirium tremens framträda efter ~2-3 dagar efter det att alkoholen lämnat kroppen.

Alkoholabstinens kräver ofta behandling inom slutenvård och syftar till att förebygga delirium tremens, abstinenskramper och Wernicke-Korsakoff-syndrom (tiamin-brist).

Symtom vid delirium tremens

  • Förutom abstinensbesvär, även
  • Svår konfusion
  • Agitation
  • Hallucination
  • Takykardi (puls >100 slag/min)
  • Hypertoni (högt blodtryck)
  • Hypertermi (förhöjd kroppstemp)
  • Svettningar
  • Vätskeförluster
  • Tremor (skakningar)

Behandling

Bensodiazepiner har bra dokumenterad effekt och ges dagligen samt vid behov. Patientens puls styr fortsatt behandling, skall ligga < 100 slag / min. Ev. alimemazin (Theralen) för sömnen, och karbamazepin för att motverka krampanfall. Obehandlat kan delirium tremens leda till cirkulationssvikt. Injektion Vitamin B1. I svåra fall krävs respiratorvård.

Källor / läs mer:

https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/neurologiovrigt/neurologiovrigt/alkoholabstinensdeliriumtremensochopiatabstinens.5.304d30c161295452457422.html