• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Babinskis tåfenomen

Babinskis tåfenomen (plantar reflex) beskrevs 1899 av neurologen Joseph Jules Francois Felix Babinski. Det är numera ett standard att utföra testet i en neurologisk undersökning. Babinskis tåfenomen är enkel att uföra, kräver inga sofistikerade medicintekniska produkter. Testet kräver inte heller att patienten gör något, så det går att utföra på någon som inte kan samarbeta. Ett positivt Babinskis tåfenomen är […]

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)

Vid hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS) är patienten ofta äldre (>70 år) och inkommer med minst flera dagars anamnes. Endast känd diabetes typ 2 hos en tredjedel. HHS har 20% mortalitet och tromboembolism är en vanlig komplikation. Definition Diabetes med uttalad hyperglykemi, ofta > 30mmol/l Hyperosmolalitet, >330 mosm/l. Ej uttalad ketos. Ej uttalad acidos. Symtom 1-2 veckor med tilltagande trötthet, konfusion […]