Autism

Medfödd eller tidigt förvärvad genomgående funktionsnedsättning vars symtom visar sig före tre år ålder. Förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar t.e.x epilepsi, utvecklingsstörning, syn- och hörselskador. Personer med autism har brist på ömsesidighet och brist i att leva sig in i människors perspektiv.

Diagnostik: Krävs genomgående och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (Wings triad).

  • Förmågan till social interaktion
  • Förmågan till ömsesidig kommunikation
  • Föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen

Begränsningarna skall vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen skall ha visat sig före tre års ålder.

Orsaker: Medfödd eller tidigt förvärvad neurologiskt dysfunktion i det centrala nervsystemet. Hos vissa är detta genetiskt betingat, för vissa är det orsakat av sjukdomstillstånd och hjärnskador under graviditeten, förlossning eller postnatala fasen.

~80% av de med autism har IQ < 70.