• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Psoriasis

Psoriasis är en kronisk, immunmedierad, inflammatorisk systemsjukdom. Drabbar huvudsakligen huden och ibland lederna. Lika vanlig hos män som hos kvinnor. Varierar i intensitet och utbredning. Läker sällan spontant. Risken att drabbas av psorasis är ~30% om en av föräldrarna har sjukdomen, ~60% om båda har psoriasis. Yttre och inre faktorer kan trigga utbrott/skov av psoriasis. Vanliga triggerfaktorer: infektioner, psykogena faktorer, […]

Förmaksflimmer

Bakgrund: Hjärtat slår oregelbundet och snabbare, vid förmaksflimmer styr ej sinusknutan den elektriska aktiviteten, utan nu råder elektriskt kaos. Vanligaste takyarytmin (1-2% av befolkning har FF). Vanligare vid stigande ålder. Förmaksflimmer medför ökad risk för stroke och hjärtsvikt. Orsak: Ischemisk hjärtsjukdom, hög ålder, klaffel, hjärtsvikt, diabetes, hypertoni, tyretoxikos, alkoholmissbruk, FF kan ibland utlösas av infektion, stress, läkemedel, tobak, kaffe, alkohol. Paroxysmalt […]

Hyponatremi

Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning så många som 15-30% av alla som vårdas på sjukhus har en hyponatremi.Pat. med diffus symtombild? = Misstänk/uteslut hyponatremi. Definition Serum-Na < 135 mmol/L. Vid akut uttalad hyponatremi, s-Na < 115 med en duration < 2 dygn är mortaliten hög (orsakar hjärnödem). Denna hastigt påkommna hyponatremi kräver akut korrigerande behandling.Vid kronisk hyponatremi är prognosen bättre, […]

Njursten

Bakgrund: Genomsnittsåldern att drabbas är 40år. Drabbar män dubbelt så ofta. Symtom: Intervallsmärta i flanken, utstrålning rygg/ljumske. Smärtan är mycket stark, patienten kan i stort sett aldrig ligga still. De med nedsatt njurfunktion kan på grund av oförmåga att bygga ett högt tryck vara symtomfria. Vanligt med hematuri (oftast mikroskopisk). Vanligt med infektion (primär eller sekundär) 90% av symtomgivande uretärstenar […]

Urinretention (urinstämma)

Orsak: Delas in i avflödeshinder/inte avflödeshinder. Prostatahyperplasi (BPH = vanligast), uretrastriktur, missbildning, medicinbiverkan, post-op-komplikation (anestesi), ryggmärgspåverkan (t.ex stroke, trauma), vaginal förlossning. Symtom: Oförmåga att tömma blåsa, täta vattenkastningar, smärta/ömmande ovanför symfysen, oro, förvirring, kräkningar, illamående, upprepade infektioner. Behöver ej vara typisk symtombild! Diagnostik: Bladderscan, BPH/malignitet? Behandling: Avlasta njurar -> KAD/suprapubisk kateter.