• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Ulcus

Ulcus = Sårbildning inne i kroppen som uppstått av någon form av sjuklig process. Blödning och perforation är de vanligaste komplikationerna. Endoskopisk definition: epitelskada m. tydlig substansförlust. (ytliga sår utan substansförlust kallas erosioner). Orsak: Ulcus ventriculi: Helicobacter Pylori (95%), förhöjd syrasekretion, hög malignitetsrisk. Ulcus duodeni: Helicobacter Pylori (75%), normal/låg syrasekretion, NSAID/ASA, steroider, stress, rökning, ev. malignitet. Diagnostik: Gastroskopi. Magsår kan dock ses […]

S-ABCDE

S-ABCDE används för att identifiera och behandla akut sjuka patienter. S – Scene Bedöma säkerheten för att kunna ge vård. Vad finns det för hotbilder? Behövs polis tillkallas? Hotfulla personer, skärande och stickande föremål, gasflaskor osv osv. A – Airway (+ cervical spine) Andas pat? Snarkningar? Gurglande? Titta i munnen! Behöver man suga? Svalgtub? Ev. behov av käklyft för att […]

Amaurosis Fugax

Amaurosis Fugax är en kortvarig TIA som drabbat synnerven. Embolin härstammar oftast ifrån carotiskärlen (ateroskleros) men kan även komma ifrån hjärtat (FF) eller pga av en vasospam. Symtom: Övergående ensidig synnedsättning/blindhet (varar från sekunder, minuter, till timmar). Utredning: Ultraljud carotis, EKG, UKG. Behandling: Behandla underliggande orsak. Ta blodtryck, auskultera hjärta + carotis, optimering av lipider, hjärt, kärl, blodsocker. Ställningstagande till […]

Epileptiska kramper

Epilepsi = repetetiva, synkrona urladdningar ur hjärncellerna. Många orsaker: oftast idiopatisk, missbildning, infektion, meningit, trauma, tumör, missbruk, sjunkande serumkoncentration av antiepileptika, feber. Primärt generaliserat – tonisk-kloniska anfall (grand mal) – absenser (petit mal) – myoklona anfall Tonisk-kloniska anfall Förlorar medvetandet utan förvarning, faller handlöst. Under något tiotal sekunder en ihållande muskelkramp (tonisk). blir spänd i kroppen, börjar rycka i armar och ben. Går över […]

Temporalisarterit

Bakgrund: Temporalisarterit/jättecellsarterit (histologiskt) är en inflammatorisk autoimmun sjukdom vilket ofta drabbar a. temporalis. Inflammationen gör att kärlväggen svullnar och minskar blodgenomströmningen. Förekommer ej hos pat. < 50 år (medelålder ~65år). Det finns ett samband mellan PMR och TA. Kan också kallas kranialartrit när inflammation sitter i andra medelstora och stora artärer. Vid TA finns risk för blindhet! Orsaken till TA […]

SIADH

SIADH = Syndrome of inapropiate anti diuretic hormone secretion. Kan uppstå i samband med vissa sjukdomar samt vid vissa farmakologiska behandlingar. SIADH = Hyponatremi pga ökad vätskemängd + minskad natriumkoncentration. Trots ökad vätskemängd i kroppen, fortsätter pat. att inta vätska. Orsaker: Trauma, infektioner, kärlsjukdomar, förhöjt tryck, tumör, farmaka (bl.a. SSRI, Tricykliska antidepressiva, Minirin (Octostim), hypothyreos, porfyri, ektopisk prod. av ADH. […]

Meningit

Bakgrund Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion. Initiala handläggning helt avgörande, 5-15% avlider. Meningokockbakterien tillhör den naturliga bakteriefloran i näsan. Om det finns/uppstår förbindelse mellan näsan-hjärnhinnorna så är risken större. Vid vissa kraniella skador ger man profylaktisk AB. Viral meningit sällan farlig. Symtom Ofta akut debut (timmar), kraftig huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, allmänpåverkan, förvirring, påverkat medvetande, uttalad trötthet. Kliniskt […]

Pleurit

Bakgrund: Pleurit = lungsäcksinflammation, en relativt vanlig manifestation vid olika sjukdomar. Etiologi: Virus (ofta torr pleurit), tuberkulos, malignitet, empyem, kollagenoser (RA, SLE), asbestpleurit, lungemboli, pankreatit. Symtom: Andfåddhet (pga av minskad lungvolym (vätska, tumör, fibros)). Skarp smärta, rörelsekorrelerad, ofta väl lokaliserad, värre vid djupandning, smärta i axeln, ev. gnidningsljud. Utredning: Leukocytos, rtg pulm. Behandling: Virusorsakad = Smärstillande m. NSAID.  Pleurit + […]

Ileus

Bakgrund: Vid ileus är passagen i mag-tarmkanalen upphävd. Olika symtom om tarmvredet sker i tunntarm eller tjocktarm. Hur akut det är att operera är beroende på om det föreligger ischemi (strangulation) eller ej. Orsaker: Paralytisk/mekanisk. Paralytisk ileus (sekundär): Post-op, peritonit, tarmischemi, missbruk, läkemedel (opioider), elektrolytrubbningar. Mekanisk ileus (primär): Total eller partiell. Tunntarmsileus: Adherensileus är vanligast, beror på ärrbildning, kan ske […]