• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Kroppstemperatur & feber

Feber innebär en stegring av kroppstemperatur och beror på att hypothalamus (”kroppens termostat”) är inställd på en högre temperatur än normalt. När kroppstemperaturen stiger När hypothalamus ställer om kroppen på en högre kroppstemperatur så minskar värmeavgivningen, och värmeproduktionen i kroppen stiger. Vi känner oss kalla Håren reser sig Kroppen blir blek Vi kryper ihop och börjar huttra. När kroppstemperaturen normaliseras […]

Erytrocyter (röda blodkroppar)

Erytrocyternas funktion är att med hjälp av hemoglobin transportera syre från lungor till kroppens celler. Erytrocyter är cirkelrunda, bikonkava och platta och har en diameter på 0,008 mm. I kroppen finns ett enormt stort antal erytrocyter, nämligen lika många som summan av alla andra celltyper, cirka 25 000 miljarder. Erytrocyter har ingen cellkärna, eller cellorganeller (som t.ex mitokondrier). Se Infomeds […]

Nervcellen (neuron)

Människans hjärna väger 1,5 kg består av ungefär 100 miljarder nervceller. De kan se ut på olika sätt, beroende på dess funktion och lokalisation, men de har mycket gemensamt. De allra flesta nervceller, som också kallas för neuron, består av följande: Cellkropp (soma) Cellkärna Dendriter Axon (som ibland omges av myelin) Se Infomeds video om nervcellens anatomi och funktion: Cellkropp […]