• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Nervcellen (neuron)

Människans hjärna väger 1,5 kg består av ungefär 100 miljarder nervceller. De kan se ut på olika sätt, beroende på dess funktion och lokalisation, men de har mycket gemensamt. De allra flesta nervceller, som också kallas för neuron, består av följande: Cellkropp (soma) Cellkärna Dendriter Axon (som ibland omges av myelin) Se Infomeds video om nervcellens anatomi och funktion: Cellkropp […]