• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Erytrocyter (röda blodkroppar)

Erytrocyternas funktion är att med hjälp av hemoglobin transportera syre från lungor till kroppens celler. Erytrocyter är cirkelrunda, bikonkava och platta och har en diameter på 0,008 mm. I kroppen finns ett enormt stort antal erytrocyter, nämligen lika många som summan av alla andra celltyper, cirka 25 000 miljarder. Erytrocyter har ingen cellkärna, eller cellorganeller (som t.ex mitokondrier). Se Infomeds […]