Cholecystit

Cholecystit = inflammation av gallblåsan. Etiologi: Försämrad avflöde från gallblåsan, vanligen pga gallsten. Symtom: Smärtor under hö. arcus samt. utstrålning mot ryggen. Påverkad pat. som har svårt att vara stilla. Kräkningar. Utlöses ofta av fet mat, äpple, morot (individuell). Riskfaktorer: Kvinnligt kön, graviditet, övervikt, ålder, hereditet. Utredning: Ultraljud galla, MRCP för närmare diagnostik. ERCP används … Läs mer Cholecystit