• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Pneumothorax

Pneumothorax innebär att luft finns i det pleurala rummet. Orsak: Trauma mot thorax, inte sällan med samtidig revbensfraktur. Spontan pneumothorax, främst hos unga, smala, långa män. Medfödd lungdeformitet. Symtom/status: Svår bröstsmärta (ofta akut insatt), dyspné. Ytlig snabb andning, takykardi, nedsatt andningsljud över den aktuella lungan. Rtg pulm ger diagnos.