• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Hyponatremi

Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning så många som 15-30% av alla som vårdas på sjukhus har en hyponatremi.Pat. med diffus symtombild? = Misstänk/uteslut hyponatremi. Definition Serum-Na < 135 mmol/L. Vid akut uttalad hyponatremi, s-Na < 115 med en duration < 2 dygn är mortaliten hög (orsakar hjärnödem). Denna hastigt påkommna hyponatremi kräver akut korrigerande behandling.Vid kronisk hyponatremi är prognosen bättre, […]