SIADH

SIADH = Syndrome of inapropiate anti diuretic hormone secretion. Kan uppstå i samband med vissa sjukdomar samt vid vissa farmakologiska behandlingar. SIADH = Hyponatremi pga ökad vätskemängd + minskad natriumkoncentration. Trots ökad vätskemängd i kroppen, fortsätter pat. att inta vätska. Orsaker: Trauma, infektioner, kärlsjukdomar, förhöjt tryck, tumör, farmaka (bl.a. SSRI, Tricykliska antidepressiva, Minirin (Octostim), hypothyreos, … Läs mer SIADH