APC-resistens

Bakgrund: APC-resistens är en ärftlig defekt som gör att blodets koagulationsförmåga ökar, beror på en mutation i genuppsättningen. APC-resistens står för Aktiverad Protein-C-resistens. Protein-C ingår i kroppens system att motverka att proppar bildas på fel ställen. Diagnosen ställs med hjälp av blodprov. Finns i heterozygot och homozygot form. Heterozygot form: Individen har anlag med APC-resistens från … Läs mer APC-resistens

Polycytemi / Erytrocytos

Polycytemi / Erytrocytos innebär att man har för många röda blodkroppar (>185g/l hos män, >165g/l hos kvinnor) eller EVF > 54% hos män och >49% hos kvinnor. EVF = Erytrocytvolymfraktion = Erytrocyternas volymandel i blodet. Man skiljer på tre olika typer av polycytemier: Polycytemia Vera (äkta polycytemi): Onormal ökning av blodkroppsproduktionen i benmärgen. PV är en … Läs mer Polycytemi / Erytrocytos