Polycytemi / Erytrocytos

Polycytemi / Erytrocytos innebär att man har för många röda blodkroppar (>185g/l hos män, >165g/l hos kvinnor) eller EVF > 54% hos män och >49% hos kvinnor. EVF = Erytrocytvolymfraktion = Erytrocyternas volymandel i blodet. Man skiljer på tre olika typer av polycytemier: Polycytemia Vera (äkta polycytemi): Onormal ökning av blodkroppsproduktionen i benmärgen. PV är en … Läs mer Polycytemi / Erytrocytos