• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Hypertoni (högt blodtryck)

Hypertoni är relativt vanligt förekommande, och upptäckts ofta vid en vanlig hälsoundersökningar, eller när man söker sjukvård för andra åkommor. Risken att drabbas av hypertoni ökar med ålder, och så många som 10 – 25 % av alla vuxna har hypertoni. Definition  Mild hypertoni  140-159 / 90-99 mmHg  Måttlig hypertoni  160-179 / 100-109 mmHg  Svår hypertoni  180/110 mmHg  Mild hypertoni är alltså när man har […]