Psoriasis

Psoriasis är en kronisk, immunmedierad, inflammatorisk systemsjukdom. Drabbar huvudsakligen huden och ibland lederna. Lika vanlig hos män som hos kvinnor. Varierar i intensitet och utbredning. Läker sällan spontant. Risken att drabbas av psorasis är ~30% om en av föräldrarna har sjukdomen, ~60% om båda har psoriasis.

Yttre och inre faktorer kan trigga utbrott/skov av psoriasis. Vanliga triggerfaktorer: infektioner, psykogena faktorer, trauma, sol, rökning, läkemedel.

Symtom och kliniska fynd: Utslagen är välangränsade, runda, infiltrerade fläckar med röd yta av stearinglänsade fjäll. Avlägsnas fjällen uppträder lättblödande och rodnad hudyta. Klåda är vanligt och uppträder periodvis. Den fjälliga psoriasishuden uppstår då ytterhuden bildar ny hud 4-7 gånger snabbare än normalt.

Behandling: Utvärtes medel. Ljusbehandling och systemiska läkemedel bör skötas av dermatolog. Livsstilsåtgärder.

Utvärtes medel:
Mjukgörande medel (även med keratolytisk effekt) är en viktig del av basbehandlingen. Karbamid eller propylenglykol som tillsats ökar hydreringen, har avfjällande effekt och kan minska klåda. Krävs kraftiga avfjällning finns salicylsyra 2-5% (obs – applikation >20% kroppsyta medför risk för toxisk effekt).
Vitamin D3-analoger: Kalcipotriol + grupp III-steroid (Daivobet) är förstahandsval.
Glukokortikoider: Ålder, svårighetsgrad och kroppsregion styr val av preparat och behandlingsduration. Kropp och hårbotten = daglig användning bör inte överstiga 4 veckor. För ansikte/hudveck gäller 2 veckor. Utglesningsfas av glukokortikoider är att föredra för att minska risken för rebound/uppblossning.

Ljusbehandling:
UVB (vid medelsvår plackpsoriasis som inte svarat på lokalbehandling). PUVA (används vid svår psoriasis). Klimatvård (solning i ökande doser, undervisning, egenvård och livstilsutbildning vanligtvis på kanarieöarna). Bucky (ytlig röntgenbehandling).

Systemiskt tillförda läkemedel:
Metotrexat: Förstahandsval vid systembeh. av psoriasis. Kan ges som s.c. injektion vid GI-biverkning. Metotrexat har även effekt på psoriasisartrit. Obs vid leversjukdom/alkoholmissbruk. Andra systemiska läkemedel är Acitretin (teratogent), Etanercept är ex. på TNF-alfa-hämmare (har även effekt på psoriasisartrit).

Livsstilsåtgärder: Rökstopp, viktminskning, fysisk aktivitet, stresshantering.

Pat. med svår psoriasis har högre förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer (rökning, hyperlipidemi, hypertoni, diabetes, övervikt, depression, alkoholmissbruk).