Pleurit

Bakgrund: Pleurit = lungsäcksinflammation, en relativt vanlig manifestation vid olika sjukdomar.

Etiologi: Virus (ofta torr pleurit), tuberkulos, malignitet, empyem, kollagenoser (RA, SLE), asbestpleurit, lungemboli, pankreatit.

Symtom: Andfåddhet (pga av minskad lungvolym (vätska, tumör, fibros)). Skarp smärta, rörelsekorrelerad, ofta väl lokaliserad, värre vid djupandning, smärta i axeln, ev. gnidningsljud.
Utredning: Leukocytos, rtg pulm.

Behandling: Virusorsakad = Smärstillande m. NSAID.  Pleurit + pneumoni? = AB per os. Behandling av ev. bakomliggande orsak. Torakocentes (pleuratappning) kan ev. bli aktuellt vid >5mm vätska.

Pleuravätska kan vara transudat eller exsudat.
Transudat = låg proteinhalt, ofta bilat., extrapulmonella sjukdomar (hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom, myxödem, ascites).
Exsudat = hög proteinhalt, trögflytande, aktiv sekretion, intrapleurala sjukdomar (pneumoni, malignitet, kollagenoser).

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammation som leder till granulombildning. 90% av all sarkoidos drabbar lungorna. Vanligaste åldern att insjukna är mellan 20-45 åldern.

Akut lungsarkoidos (Löfgrens syndrom): Plötsligt insjuknande i feber, ev. andningsbesvär, torrhosta, ev. blåröda ömmande hudutslag på underbenen, ledbesvär, svullnad och värk. Röntgen pulm visar ev. bilateral förstoring av lymfkörtlar kring hilus/mediastinum, ibland lunginfiltrat.

Kronisk lungsarkoidos: Värre än akuta formen. Smygande debut m. torrhosta, subfebrilitet, lättare hudförändringar, led/muskelbesvär. Långdraget förlopp som kan leda till lungfibros.

Extrapulmonella symtom: Ögoninflammation, ljusskygghet, ”rött öga”.

Utredning: Blod-, el-, leverstatus. B-Celler, SR, CRP, P-Calcium, S-ACE, ev. 24h calciumutsöndring urin, rtg pulm, DT.

Behandling: Specifik behandling finns ej. Vid akut sarkoidos ges symtomatisk behandling m. NSAID, god prognos. Remiss lungspecialist, ev. steroider.