Pleurit

Bakgrund: Pleurit = lungsäcksinflammation, en relativt vanlig manifestation vid olika sjukdomar.

Etiologi: Virus (ofta torr pleurit), tuberkulos, malignitet, empyem, kollagenoser (RA, SLE), asbestpleurit, lungemboli, pankreatit.

Symtom: Andfåddhet (pga av minskad lungvolym (vätska, tumör, fibros)). Skarp smärta, rörelsekorrelerad, ofta väl lokaliserad, värre vid djupandning, smärta i axeln, ev. gnidningsljud.
Utredning: Leukocytos, rtg pulm.

Behandling: Virusorsakad = Smärstillande m. NSAID.  Pleurit + pneumoni? = AB per os. Behandling av ev. bakomliggande orsak. Torakocentes (pleuratappning) kan ev. bli aktuellt vid >5mm vätska.

Pleuravätska kan vara transudat eller exsudat.
Transudat = låg proteinhalt, ofta bilat., extrapulmonella sjukdomar (hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom, myxödem, ascites).
Exsudat = hög proteinhalt, trögflytande, aktiv sekretion, intrapleurala sjukdomar (pneumoni, malignitet, kollagenoser).