• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Njursvikt

Den vanligaste anledningarna till njursvikt är njurinflammationer, diabetes typ 2 och åderförkalkningssjukdomar. GFR ml/min = Glomerulär filtrationshastighet Är ett mått på njurfunktionen. (Glomerulär filtrationshastighet). Symtomen på njursvikt kommer när man förlorat 70% av njurens funktion (= GFR < 20ml/min). GFR över eller lika med 90 ml/min = normal njurfunktion GFR mellan 60-89 ml/min = lätt nedsättning av njurfunktionen. GFR mellan […]