Ankyloserande spondylit (Mb Bechterews)

Kronisk, progressiv, smärtsam inflammatorisk sjukdom. Främst drabbas nedre delen av ryggraden och sacroiliacalederna. Dessa personer har en översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom.
Debutålder 15-30år (sällan över 45). Vanligare hos män. Diagnosen ställs oftast efter 5-10 års sjukdom då diagnos kräver verifierade förändringar på röntgen, då främst genom MR/rtg över bäckenlederna (man ser då benförstoring och ökad nybildning av ben)

Symtom: Smygande debut, duration > 3 mån, debut före 40 års ålder, dov diffus djup smärta i sätesregionen. Smärtan varierar till en början mellan sidorna, men drabbar med tiden båda sidorna. Ryggstelhet. Nattlig stelhet, störd nattsömn. Artrit från större leder (axlar, höfter, knän) kan vara debutsymtom. Smärta över stora muskelfästen. Irit (regnbågshinneinflammation)/främre uveit. Symtomen förbättras av rörelse, förvärras av vila. Morgonstelhet.

Kliniska fynd:
Direkt och indirekt smärta över sacroiliacaleder och ryggkotpelaren.
Inskränkt rörlighet i ryggen vid framåtflexion (flexion = böjning).
Inskränkt thoraxexpansion.
Perifera muskelfästesinflammation.
Artrit i stor led.
Irit/främre uveit.
Senare i sjukdomen kan det tillkomma retledningshinder på hjärtat (10-35%), aortainsufficiens, dyspné.

Lab: Bl.a. SR, CRP, Hb, LPK, TPB för att mäta graden av inflammation. Blodfetter för att bedöma riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Behandling: NSAID, sjukgymnastik. Ev. TNF-hämmare. Sulfasazalin (vid perifera artriter och/eller när NSAID ej räcker). Kortisoninjektion.

Wegeners Granulomatos

Bakgrund: Är en vaskulitsjukdom som skapar granulomatös vävnad i små och medelstora artärer. Inte sällan drabbas övre luftvägarna samt njurarna. Uppstår i alla åldrar, lika mellan kvinnor/män. Drabbar 10 per 1 miljon invånare.

Symtom: Övre luftvägar (90%) (långdragen ÖLI), nedre luftvägar (90%), njurarna (80%), huden (50%), ögon (30%), neurologi (30%).

Diagnostik: ANCA (antinukleära cytoplasmaantikroppar), proteinas 3-antikroppar, biopsi av drabbade områden.

Behandling: Snabb och korrekt behandling är livsavgörande. Remiss reumatolog. Läkemedel: cyklofosfamid (sendoxan), högdos kortison m. nedtrappningsschema.

Temporalisarterit

Bakgrund: Temporalisarterit/jättecellsarterit (histologiskt) är en inflammatorisk autoimmun sjukdom vilket ofta drabbar a. temporalis. Inflammationen gör att kärlväggen svullnar och minskar blodgenomströmningen. Förekommer ej hos pat. < 50 år (medelålder ~65år). Det finns ett samband mellan PMR och TA. Kan också kallas kranialartrit när inflammation sitter i andra medelstora och stora artärer. Vid TA finns risk för blindhet! Orsaken till TA är okänd.

Symtom: Trötthet, sjukdomskänsla, matleda, viktnedgång, subfebrilitet. ”ny” typ av huvudvärk (vanligen tinninghuvudvärk), ömhet i hårbotten, tuggclaudicatio, ibland synpåverkan.

Utredning: Specifikt blodprov finns ej, anamnes, SR/CRP, biopsi. Den inflammerade artären blir ofta svullen, pulslös och ömmar vid beröring.

Behandling: Steroider (kolla glukos).

Youtube: Temporal Artery Biopsy for Giant Cell Arteritis