Wegeners Granulomatos

Bakgrund: Är en vaskulitsjukdom som skapar granulomatös vävnad i små och medelstora artärer. Inte sällan drabbas övre luftvägarna samt njurarna. Uppstår i alla åldrar, lika mellan kvinnor/män. Drabbar 10 per 1 miljon invånare.

Symtom: Övre luftvägar (90%) (långdragen ÖLI), nedre luftvägar (90%), njurarna (80%), huden (50%), ögon (30%), neurologi (30%).

Diagnostik: ANCA (antinukleära cytoplasmaantikroppar), proteinas 3-antikroppar, biopsi av drabbade områden.

Behandling: Snabb och korrekt behandling är livsavgörande. Remiss reumatolog. Läkemedel: cyklofosfamid (sendoxan), högdos kortison m. nedtrappningsschema.