D-dimer

Visar intravaskulär koagulation och fibrinolys. Finns starkt samband för att utesluta lungemboli och djup ventrombos om d-dimer är negativt.

D-dimer kan vara förhöjt hos individer med tillstånd där den intravaskulära koagulationen påverkas, tex aktiv eller nyligen blödning, hematom, trauma, operation, graviditet, leversjukdom, malignitet, inflammation.

Nivån av D-dimer korrelerar ej med svårighetsgraden.