• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Depression

Den individuella sårbarheten för att drabbas av depression är olika mellan alla individer. Olika individer har olika biologisk motståndskraft, som t.ex förändringar i monoaminsystemen eller förekomst av neurodegenerativa processer. Psykosociala komponenter som påverkar en individs benägenhet att utveckla depression är t.ex krisreaktioner. För kvinnor är risken att insjukna i depression 25-30 %, för män 15-20%. Medianålder för insjuknande är 25 […]

Psykos

Psykos är ett allvarligt psykiskt tillstånd där den drabbade upplever omgivningen och sig själv på ett främmande och overkligt sätt. Psykos är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som har det gemensamma att man upplever verkligheten annorlunda. För den som är drabbad av en psykossjukdom är skillnaden mellan verklighet och fantasi inte lika tydlig. För många innebär det en mardröm i […]

Autism

Medfödd eller tidigt förvärvad genomgående funktionsnedsättning vars symtom visar sig före tre år ålder. Förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar t.e.x epilepsi, utvecklingsstörning, syn- och hörselskador. Personer med autism har brist på ömsesidighet och brist i att leva sig in i människors perspektiv. Diagnostik: Krävs genomgående och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (Wings triad). * Förmågan till social interaktion * […]