Om Infomed

Infomed Sverige AB har levererat kunskap sedan 2012. Vi som står bakom Infomed Sverige AB är Gustav Hållén och Olov Parnéus.

Infomeds artiklar i Kunskapsbanken författas av legitimerade sjuksköterskor, och i vissa fall tas den basala fysiologiska kunskapen för given. Innehållet ska på ett tydligt, precist och vetenskapligt förankrat sätt bryta ner fysiologiska och patologiska tillstånd. Vi gör det lätt att lära. Infomeds utbildningsfilmer finns även på YouTube. Infomed verkar inte för att ge råd och behandling mot sjukdomar, och tar inte heller ansvar för eventuella skrivfel.

 

Följ Infomed på Facebook
Följ Infomed på LinkedIn