Om Infomed

Infomed syftar till att tillhandahålla intressant och viktig information för både vårdpersonal och icke-legitimerade personer. 

Infomeds artiklar författas av legitimerade sjuksköterskor, och i vissa fall tas den basala fysiologiska kunskapen för given. Infomed ska på ett tydligt, precist och vetenskapligt förankrat sätt bryta ner fysiologiska och patologiska tillstånd, för att göra det enkelt.

Inläggen är faktagranskade av legitimerad personal, och källor anges i så hög grad det är möjligt. Infomed önskar vara transparent med det aktuella kunskapsläget, och i det ligger såklart önskan att bli informerade om ni har synpunkter på en text, eller kanske rent av hittar faktafel. Vi tar tacksamt emot era synpunkter.

Infomed verkar inte för att ge råd och behandling mot sjukdomar, och tar inte heller ansvar för eventuella skrivfel.

Följ Infomed.nu på Facebook, ”gilla” för att få nya inlägg på din tidslinje.
http://www.facebook.com/Infomed.se

Följ @Infomed_se på Twitter.
https://twitter.com/Infomed_se