Prostataspecifikt antigen (PSA)

Används för att screena män beträffande prostatacancer och monitorera behandlingsresultat. Ett positivt PSA är ej specifikt för malignitet. PSA är ett glykoprotein som produceras i prostatakörteln. Normalt sekreteras väldigt lite PSA ut i blodet. Vid benign prostatahypertrofi, prostatit eller prostatacancer kan förhöjt PSA-värde förekomma. För att bekräfta diagnosen behövs biopsi av prostata.

Pneumothorax

Pneumothorax innebär att luft finns i det pleurala rummet. Orsak: Trauma mot thorax, inte sällan med samtidig revbensfraktur. Spontan pneumothorax, främst hos unga, smala, långa män. Medfödd lungdeformitet. Symtom/status: Svår bröstsmärta (ofta akut insatt), dyspné. Ytlig snabb andning, takykardi, nedsatt andningsljud över den aktuella lungan. Rtg pulm ger diagnos.

Divertikulit

Divertikulit är en inflammation i en eller flera divertiklar (fickbildning) i tarmen. Orsakas ofta av ett ökat tryck i tarmen, som vid t.ex långvarig förstoppning, och tvingar tarmen att ”ge efter”, och små fickor bildas. När avföring (faeces) fastnar i dessa fickor, en det ge upphov till inflammation, blödning och perforation. Riskfaktorer Övervikt, rökning, NSAID … Läs mer Divertikulit

Pankreatit (akut)

Etiologi: Akut inflammation av pankreas. De flesta tillfriskar inom 3-5 dygn. 10-20% får ett allvarligt förlopp. Orsaker: alkohol (män), gallsten (kvinnor) (obstruktion sfinkter oddi) Symtom: Snabb epigstriell smärta, utstrålning rygg. Illamående, kräkningar, paralytisk ileus, lokal peritonit, subfebrilitet, cirkulatorisk påverkan Differentialdiagnoser: Ulcus ventrikuli, cholecystit, cholangit, rupturerande aortaaneurysm, hjärtinfarkt, basal pneumoni, ileus

D-dimer

Visar intravaskulär koagulation och fibrinolys. Finns starkt samband för att utesluta lungemboli och djup ventrombos om d-dimer är negativt. D-dimer kan vara förhöjt hos individer med tillstånd där den intravaskulära koagulationen påverkas, tex aktiv eller nyligen blödning, hematom, trauma, operation, graviditet, leversjukdom, malignitet, inflammation. Nivån av D-dimer korrelerar ej med svårighetsgraden.