Cholecystit

Cholecystit = inflammation av gallblåsan. Etiologi: Försämrad avflöde från gallblåsan, vanligen pga gallsten. Symtom: Smärtor under hö. arcus samt. utstrålning mot ryggen. Påverkad pat. som har svårt att vara stilla. Kräkningar. Utlöses ofta av fet mat, äpple, morot (individuell). Riskfaktorer: Kvinnligt kön, graviditet, övervikt, ålder, hereditet. Utredning: Ultraljud galla, MRCP för närmare diagnostik. ERCP används … Läs mer Cholecystit

Menieres sjukdom

Symtom: Plötsligt insättande attacker av karusellyrsel, ensidigt öronsus, lockkänsla, hörselnedsättning. Orsak: Okänd patogenes. Troligen ökad vätskeansamling i innerörat. Ev. diskrepans mellan örats takt att dränera vätskan jämfört med vätskeproduktionen. När vätskemängden ökar påverkas sinnescellerna och ger ovan nämnda symtom. Kommer attackvis, och varar mellan 20 min upp till ett dygn, föregås av någon/några dagar m. … Läs mer Menieres sjukdom

Vestibularisneurit

Vestibularisneurit innebär att balansnerven är inflammerad. vad som orsakar denna inflammation är inte helt klarlagt, eventuellt virusangrepp. God prognos, de flesta blir helt återställda. Symtom Subakut insättande rotatorisk yrselillamående Kräkning Vaknar ofta med symtomen Balanssvårigheter i stående Karusellyrsel. Behandling Sjösjukemedel (antiemetika har sämre effekt). Vätska i.v. Steroider. Sjukgymnast. Mobilisering. Värst de första 2 dygnen, försvinner sedan … Läs mer Vestibularisneurit

CRP (C-Reaktivt Protein)

Referensintervall: <3 mg/L CRP är ett akutfasprotein som stiger vid ffa bakteriella infektioner. Själva proteinet hjälper till att förgöra bakterier vid en infektion, samt hjälper kroppen att göra sig med ämnen från skadade celler. Syntesen sker i levern. Ett CRP-värde ökar redan efter några timmar vid en infektion. Ett högre CRP-värde (>100) tyder på en bakteriell … Läs mer CRP (C-Reaktivt Protein)

Amylas

Används för att diagnostisera pankreatit samt bedöma dess funktionalitet. Amylas produceras primärt i exokrina delen av pankreas. Vid akut pankreatit sker en stegring 2-12 timmar efter påbörjad inflammation, värdena sjunker till normalt efter 3-4 dagar. En ökning med 4-6 ggr normalvärdet är inte ovanligt. En maximal nivå ses efter 12-72 timmar. Ökningen av amylas korrelerar … Läs mer Amylas

Prostataspecifikt antigen (PSA)

Används för att screena män beträffande prostatacancer och monitorera behandlingsresultat. Ett positivt PSA är ej specifikt för malignitet. PSA är ett glykoprotein som produceras i prostatakörteln. Normalt sekreteras väldigt lite PSA ut i blodet. Vid benign prostatahypertrofi, prostatit eller prostatacancer kan förhöjt PSA-värde förekomma. För att bekräfta diagnosen behövs biopsi av prostata.

Pneumothorax

Pneumothorax innebär att luft finns i det pleurala rummet. Orsak: Trauma mot thorax, inte sällan med samtidig revbensfraktur. Spontan pneumothorax, främst hos unga, smala, långa män. Medfödd lungdeformitet. Symtom/status: Svår bröstsmärta (ofta akut insatt), dyspné. Ytlig snabb andning, takykardi, nedsatt andningsljud över den aktuella lungan. Rtg pulm ger diagnos.

Divertikulit

Divertikulit är en inflammation i en eller flera divertiklar (fickbildning) i tarmen. Orsakas ofta av ett ökat tryck i tarmen, som vid t.ex långvarig förstoppning, och tvingar tarmen att ”ge efter”, och små fickor bildas. När avföring (faeces) fastnar i dessa fickor, en det ge upphov till inflammation, blödning och perforation. Riskfaktorer Övervikt, rökning, NSAID … Läs mer Divertikulit

Pankreatit (akut)

Etiologi: Akut inflammation av pankreas. De flesta tillfriskar inom 3-5 dygn. 10-20% får ett allvarligt förlopp. Orsaker: alkohol (män), gallsten (kvinnor) (obstruktion sfinkter oddi) Symtom: Snabb epigstriell smärta, utstrålning rygg. Illamående, kräkningar, paralytisk ileus, lokal peritonit, subfebrilitet, cirkulatorisk påverkan Differentialdiagnoser: Ulcus ventrikuli, cholecystit, cholangit, rupturerande aortaaneurysm, hjärtinfarkt, basal pneumoni, ileus

D-dimer

Visar intravaskulär koagulation och fibrinolys. Finns starkt samband för att utesluta lungemboli och djup ventrombos om d-dimer är negativt. D-dimer kan vara förhöjt hos individer med tillstånd där den intravaskulära koagulationen påverkas, tex aktiv eller nyligen blödning, hematom, trauma, operation, graviditet, leversjukdom, malignitet, inflammation. Nivån av D-dimer korrelerar ej med svårighetsgraden.