• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Wegeners Granulomatos

Bakgrund: Är en vaskulitsjukdom som skapar granulomatös vävnad i små och medelstora artärer. Inte sällan drabbas övre luftvägarna samt njurarna. Uppstår i alla åldrar, lika mellan kvinnor/män. Drabbar 10 per 1 miljon invånare. Symtom: Övre luftvägar (90%) (långdragen ÖLI), nedre luftvägar (90%), njurarna (80%), huden (50%), ögon (30%), neurologi (30%). Diagnostik: ANCA (antinukleära cytoplasmaantikroppar), proteinas 3-antikroppar, biopsi av drabbade områden. […]