Divertikulit

Divertikulit är en inflammation i en eller flera divertiklar (fickbildning) i tarmen. Orsakas ofta av ett ökat tryck i tarmen, som vid t.ex långvarig förstoppning, och tvingar tarmen att ”ge efter”, och små fickor bildas. När avföring (faeces) fastnar i dessa fickor, en det ge upphov till inflammation, blödning och perforation.

Riskfaktorer

Övervikt, rökning, NSAID (non-steroidal anti inflammatorical drugs), kortikosteroider, opiater, förstoppning.

Symtom

 • Uppkördhet
 • Ökad gasavgång
 • Kramp nedre vä. fossa
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Feber
 • Illamående
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Om divertikel har perforerat (spruckit) blir man mycket medtagen, ev chock/sepsis-bild.

Laboratioremässigt

 • Förhöjda vita blodkoppar (B-LPG)
 • Fördöjt CRP (C-reaktivt Protein)

Behandling

Vid CRP < 75, ofta tarmvila, antibiotika, eventuellt flytande kost, smärtlinding

Vid CRP > 75, ofta dropp, intravenös antibiotika, risk för tarmperforation. Ställningstagande till kirurgi.

Källor / Läs mer

https://escrs-eg.org/doctors/sigmoid%20Divert.pdf

https://medicinainternaelsalvador.com/wp-content/uploads/2018/11/diverticulitis.pdf

Pankreatit (akut)

Etiologi: Akut inflammation av pankreas. De flesta tillfriskar inom 3-5 dygn. 10-20% får ett allvarligt förlopp.
Orsaker: alkohol (män), gallsten (kvinnor) (obstruktion sfinkter oddi)
Symtom: Snabb epigstriell smärta, utstrålning rygg. Illamående, kräkningar, paralytisk ileus, lokal peritonit, subfebrilitet, cirkulatorisk påverkan

Differentialdiagnoser: Ulcus ventrikuli, cholecystit, cholangit, rupturerande aortaaneurysm, hjärtinfarkt, basal pneumoni, ileus

D-dimer

Visar intravaskulär koagulation och fibrinolys. Finns starkt samband för att utesluta lungemboli och djup ventrombos om d-dimer är negativt.

D-dimer kan vara förhöjt hos individer med tillstånd där den intravaskulära koagulationen påverkas, tex aktiv eller nyligen blödning, hematom, trauma, operation, graviditet, leversjukdom, malignitet, inflammation.

Nivån av D-dimer korrelerar ej med svårighetsgraden.