• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Antihistamin

Histamin är både ett signalsubstansämne, och ett hormon, och finns i praktiskt taget alla vävnader i kroppen, framförallt i lungor, hud och gastrointestinal-trakten. Man talar ofta om histaminfrisläppning, i samband med allergiska reaktioner, såsom vid pälsdjur- och födoämnesallergi. Histamin frisläpps från mastceller och basofila vita blodceller. Vid en skada på kroppen frisläpps histamin, som då binder till H1-receptorer på blodkärlens […]