Testa dina kunskaper om demenssjukdomarna

Nedan kan du testa dina kunskaper som demenssjukdomarna Alzheimers, frontallobsdemens, vaskulär demens och Lewy Body-demens.

Innan du gör testet rekommenderas att du tittar på Infomeds filmer om demenssjukdomarna:

Alzheimers sjukdom

Frontallobsdemens

Vaskulär demens

Lewy Body-demens

Lycka till!

Testa dina kunskaper om demenssjukdomarna: Alzheimers, vaskulära demens, frontallobsdemens & Lewy Body-demens.

Demens tillhör det normala åldrandet

 
 

Det finns en demenssjukdom som oftare än andra påverkar den drabbades omdömesförmåga. Denna demenssjukdom står för 20 % av fallen av alla som drabbas av demens före 65 års ålder. Vilken demenssjukdom?

 
 
 
 

Vilken demenssjukdom har ofta ett mer ”trappstegsliknande” förlopp? Det vill säga, kommer mer plötsligt och insjuknandet är av mer ryckig karaktär.

 
 
 
 

Vilken demenssjukdom förknippas med defekta tau-protein och beta-amyloida plack?

 
 
 
 

Detta är den vanligaste demenssjukdomen av de alla

 
 
 
 

Vilken effekt har läkemedelsgruppen ”Acetylkolinesterashämmare”?

 
 
 
 

Varför ska man undvika äldre antihistaminer och neuroleptika vid demenssjukdom?

 
 
 

Läkemedelsgrupperna acetylkolinesterashämmare och NMDA-receptorantagonister är bromsmediciner?

 
 

Vad innebär Afasi?

 
 
 

Hjärnan delas vanligtvis in i lober, men hur många?

 
 
 

Om demenssjukdomen är orsakad av störd blodtillförsel, kallas den för…

 
 
 

Denna demenssjukdom börjar ofta med en störd drömsömn där personens skriker och fäktas i sömnen

 
 
 
 

Parkinsonism innebär bland annat förlångsammat rörelsemönster (hypokinesi) och muskelstelhet (rigiditet), och ses vid vilken typ av demenssjukdom?

 
 
 
 

Neuroleptika (antipsykotika) ska undvikas hos personer med Lewy Body-demens

 
 

Donepezil, Rivastigmin & Galantamin är

 
 
 

Det beräknas att demenssjukdomar kommer att öka inom de närmsta decennierna

 
 

Det är inte ovanligt att personer som drabbas av denna typ av demenssjukdom först kommer i kontakt med företagshälsovård eller psykiatrin där man feldiagnosticeras som psykotisk eller manisk. Vilken demenssjukdom?