Lewy Body-demens

Kallas också för Lewykroppsdemens och upptäcktes på 80-talet när forskare hittade proteinansamlingar i nervcellerna i obducerade hjärnor från patienter med demens. Man tror att dessa proteinansamlingar påverkar signalsubstanserna acetylkolin och dopamin och får en signalstörande effekt.

Dessa ”Lewykroppar” förekommer även hos Parkinson-patienter, men det nya var att dessa proteinansamlingar sågs i hjärnbarken och hjärnstammen. Sjukdomen Lewy Body-demens kännetecknas av en gradvis försämring av motoriska och kognitiva förmågor. De flesta som drabbas är över 65.

Lewy Body-kropp

Symtom

Ett tidigt symtom är att den drabbade får störd nattsömn, och fäktar och ropar nattetid.

Senare kommer symtom som:

  • Påtaglig trötthet
  • Nedsatt uppmärksamhetsgrad
  • Synhallucinationer
  • Blodtrycksfall
  • Minnesstörningar framträder senare i sjukdomsförloppet (till skillnad från t.ex Alzheimer).
  • Den drabbade är ofta orienterad till tid och rum, men har svårigheter att uppfatta avstånd och saker tredimensionellt.
  • Upprepade fall är vanligt.

    I likhet med Parkinsons sjukdom får den drabbade
  • Rigiditet (stelhet) och hypokinesi (förlångsammat rörelsemönster). Vid Lewy Body-demens får patienten dessa symtom samtidigt som de kognitiva besvären visar sig. Till skillnad mot Parkinsondemens där de kognitiva besvären kommer senare i förloppet.

Diagnostik

Det är viktigt att utesluta annan somatisk/neurologisk sjukdom och om det eventuellt rör sig om parkinsonism i sent demensförlopp.

Datortomografi med frågeställning vaskulära/degenerativa förändringar. Neurologstatus. Ortostatiskt blodtrycksmätning. MMSE m. klocktest. EKG. Blodprover.

Behandling

Då det inte finns något botemedel, består behandlingen främst i att farmakologiskt minska symtomen. Demenssymtom kan ibland lindras med kolinesterashämmare. De motoriska symtomen kan lindras med L-dopa.

Neuroleptika bör undvikas då Lewy Body-patienter ofta är känsliga mot dessa preparat.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.