• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom kan orsakas av en rad sjukdomar, både njursjukdomar och systemsjukdomar. Oavsett bakomliggande orsak, är det dock förändringen i den glomerulära filtrationen som är grunden till det nefrotiska syndromet. Den glomerulära barriären påverkas negativt, och leder till ett läckage av albumin. Nefrotiskt syndrom innebär kombinationen av följande: Uttalad proteinuri (>3.5g/d) Hypoalbuminemi (ju lägre S-albumin, desto svårare grad av nefrotiskt […]

Njursvikt

Den vanligaste anledningarna till njursvikt är njurinflammationer, diabetes typ 2 och åderförkalkningssjukdomar. GFR ml/min = Glomerulär filtrationshastighet Är ett mått på njurfunktionen. (Glomerulär filtrationshastighet). Symtomen på njursvikt kommer när man förlorat 70% av njurens funktion (= GFR < 20ml/min). GFR över eller lika med 90 ml/min = normal njurfunktion GFR mellan 60-89 ml/min = lätt nedsättning av njurfunktionen. GFR mellan […]

Glomerulonefrit (akut)

Snabbt progredierande glomerulonefrit. Inflammation i glomeruli genom deposition av cirkulerande antigen. Symtom: trötthet, blekhet, illamående, kräkningar, huvudvärk, måttlig feber, dov smärta ryggen, små urinmängder, ev. Blodig urin.