Nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom kan orsakas av en rad sjukdomar, både njursjukdomar och systemsjukdomar. Oavsett bakomliggande orsak, är det dock förändringen i den glomerulära filtrationen som är grunden till det nefrotiska syndromet. Den glomerulära barriären påverkas negativt, och leder till ett läckage av albumin.

Nefrotiskt syndrom innebär kombinationen av följande:

 • Uttalad proteinuri (>3.5g/d)
 • Hypoalbuminemi (ju lägre S-albumin, desto svårare grad av nefrotiskt syndrom)
 • Ödem
 • Hyperlipidemi

Orsaker till nefrotiskt syndrom

 • Upprepade glomerulonefriter (renalt)
 • Diabetes
 • SLE
 • HIV
 • Amyloidos
 • Hepatit B + C
 • Malignitet
 • NSAID-preparat
 • Bifosfonater (farmakologiskt)
 • Tungmetaller (toxiskt).

Prognosen beror på bakomliggande orsak. Nefrotiskt syndrom hos barn orsakas ofta av minimal change disease. Bland äldre är orsaken ofta membranös glomerulonefrit.

Symtom och kliniska fynd

 • Skummande urin (pga stora proteinmängder)
 • Hypoalbuminemi
 • Ödem (både vatten- och natriumretention. Ögonlockssvullnad. Kan samla på sig >20L vätska!)
 • Hyperlipidemi (hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemi som korrelerar det nefrotiska syndromets allvarlighetsgrad)
 • Tromboemboli (ökad risk, framförallt vid S-albumin <25g/L)
 • Ökad infektionsrisk
 • Hypertoni
 • Minskad diures (urinmängd)
 • Diarré
 • Pleuratransudat

Pleuratransudat är ett fynd vid nefrotiskt syndrom som uppstår när stora mängder protein har förlorats. Det osmotiska trycket i kärlen minskar, och mer vätska filtreras ut från bröstkorgsväggen och mindre resorberas via lungkapillärerna.

Utredning

För att ta reda på den bakomliggande orsaken tas flera prover, varav de vanligaste är

 • U-sticka
 • S-albumin
 • S-kreatinin
 • S-urea
 • S-kolesterol
 • S-triglycerider
 • Serologiska antikroppar.
 • Ev. njurbiopsi,
 • Ultraljud njurar
 • Njurfunktionsmätning.

Behandling

Behandlingen är beroende av vad som är den bakomliggande behandling. Nedan är exempel på symtomatisk behandling som förekommer.

 • Vid ödem: Loopdiuretika och saltrestriktion.
 • Vid proteinuri: ACE-hämmare, NSAID-preparat.
 • Vid hyperlipidemi: Statiner.
 • Vid tromboemboli/risk: Lågmolekylärt heparin eller Waran.
 • Vid infektion/risk: Aggressiv antibiotikabehandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.