• 0734 13 33 34
  • info@infomed.se
  • Växjö, Sverige

Blodtryck

När blodet pumpas fram genom dina blodkärl, kommer det att utöva en kraft mot insidan av kärlväggarna. Det är denna kraft som kallas för blodtryck. När man i vardagligt tal pratar om blodtryck, syftar vi på trycket i arteria brachialis (artären i överarmen). Men det är inte ovanligt att man mäter blodtrycket i andra artärer, såsom: (a. = artär). a. […]

Huvudvärk

Huvudvärk är ett mycket vanligt symtom, och en klar majoritet söker inte läkarvård för detta. Här får du fakta kring huvudvärk, och lär dig skilja mellan ofarlig, och malign huvudvärk. Anamnes Debut• Kom huvudvärken plötsligt, eller smygande?Duration:• Hur länge har patienten haft huvudvärk?• Kort duration talar för akut åkomma.• Kronisk huvudvärk som ändrat karaktär ska utredas som akut huvudvärk.Utlösande faktorer:• […]

Babinskis tåfenomen

Babinskis tåfenomen (plantar reflex) beskrevs 1899 av neurologen Joseph Jules Francois Felix Babinski. Det är numera ett standard att utföra testet i en neurologisk undersökning. Babinskis tåfenomen är enkel att uföra, kräver inga sofistikerade medicintekniska produkter. Testet kräver inte heller att patienten gör något, så det går att utföra på någon som inte kan samarbeta. Ett positivt Babinskis tåfenomen är […]

Extrapyramidala symtom

Är i princip synonymt med parkinsonism. Parkinsons är just den sjukdom som orsakar extrapyramidala symtom i 70-80% av fallen. Orsaker Orsaken till extrapyramidala symtom (EPS) är en underfunktion av dopamin (signalsubstans). Vid Parkinsons beror det en degeneration av de dopaminproducerade cellerna i substantia nigra. Vid neuroleptikabehandling med EPS-biverkningar beror symtomen på en tillfällig blockad av dopaminreceptorer. Andra, mindre vanliga, orsaker […]

Ödem

Ödem innebär närvaro av överflödig vätska i det interstitiella rummet. Lokalt ödem T.ex inflammationsreaktion, obstruktion av lymfkärl på grund av patologiska tillstånd (t.ex parasiter), venösa tromboser. Generellt ödem Innebär generellt ödem i hela kroppen. Kan bero på t.ex hjärtsvikt, leverproblem, rubbad elektrolytbalans, njurkomplikationer. Varför får man ödem vid hjärtsjukdom Vänsterkammarsvikt ger minskad kontraktionskraft → Leder till ett lågt arteriellt tryck → Minskad […]