Vad är antikroppar?

Antikroppar kallas också för immunoglobuliner, och är onekligen en viktig frontlinje som ingår i människans krig mot främmande mikroorganismer, oavsett om det rör sig om virus, bakterier eller parasiter.

Antikroppar bildas av B-lymfocyter (även kallade B-celler) och utsöndras till cirkulationen där de sedan binder till ämnen som är främmande för kroppen, dessa kallas för antigener. Dessa antigener kommer sedan attackeras och förintas av immunförsvaret.

Vad är ett antikroppstest?

När man gör ett antikroppstest så syftar det oftast till att se om man bär på IgM och IgG-antikroppar mot ett främmande ämne. När kroppen infekteras av ett virus, så producerar kroppen initialt, dagar till veckor, små mängder av IgM-antikroppar för att sedan, upp till två veckor efteråt, producera stora mängder av IgG-antikroppar. Det är av denna anledning som antikroppstester inte används vid diagnostik.

Om jag har antikroppar mot ett antigen, är jag immun?

Om man har bildat antikroppar, så har man troligtvis någon form av immunitet. Men det varierar mycket mellan olika typer av infektioner. Vid coronavirusen SARS och MERS så såg man att personer hade antikroppar i många år. Medan andra stammar av coronavirus, som orsakar harmlös förkylning, kan orsaka sjukdom hos samma person inom ett år. Ett antikroppstest kan således endast påvisa om man har infekterats, inte om man har immunitet.

Det finns flera olika typer av antikroppar, och de delas in i klasser utifrån deras uppbyggnad.

Infomed.se: Vad är ett virus?

Immunoglobulin klass A (IgA)

Finns i två former, IgA1 och IgA2, där IgA1 främst finns i serum, medan IgA2 finns på slemhinnor. IgA finns i hög koncentration i modersmjölk och är det som bidrar till att modersmjölken ger ett skydd mot infektioner hos det ammande barnet.

Immunoglobulin klass D (IgD)

IgD utgör en mycken liten del av blodplasmans antikroppar. Och dess funktion är idag ännu inte klarlagd.

Immunoglobulin klass E (IgE)

IgE finns i mycket låg koncentration i serum, men kan framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner när de aktiveras.

Immunoglobulin klass G (IgG)

IgG har fyra olika subklasser, IgG1-4, varav samtliga är förhållandevis lika men skiljer sig dock åt i dess egenskaper, bland annat deras förmåga att överföras från moder till foster.

Immunoglobulin klass M (IgM)

IgM är den antikropp som kommer tidigast vid reaktioner hos immunförsvaret (till exempel infektion). Det är också den typ av antikropp som produceras först i livet

Läs mer här om hur och varför läkemedelsföretag arbetar med att fram antikroppar som läkemedel: https://fof.se/tidning/2007/8/artikel/antikroppar-som-lakemedel)

Eng: ”Immunology – introduction to antibodies”:

Varför blir man immun?

När du för första gången utsätts för ett främmande ämne, så agerar immunförsvaret med att bilda antikroppar. Detta tar dock tid, och det är inte säkert att du får en reaktion mot det främmande ämnet. Nästa gång ditt immunförsvar kommer i kontakt med ämnet, går det dock snabbare, och det beror på att du har bildat s.k minnesceller (b-celler).

Det skydd du har mot sjukdomar, beror på denna ”inlärning” – och medför att du blir immun mot vissa sjukdomar. Detta kan vara livslång immunitet (som vid t.ex mässling).

Edward Jenner forskade kring fenomenet att personer som drabbats av kokoppor, inte blir smittade av smittkoppor. Jenner arbetade med detta, och hans teknik kom att kallas vaccination. Världshälsoorganisationen tog 1958 ett beslut om att försöka utrota smittkoppor, vilket man också gjorde, genom massvaccination. 1980 förklarades sjukdomen som utrodet.

En B-cell kan bilda 2000 antikroppar per sekund.

Källor:

Tizard Ian R, Principles of Immunology

https://ki.se/forskning/b-celler-immunforsvarets-nyckelspelare

https://www.teddy.lu.se/vad-ar-teddy-studien/autoantikroppar/vart-immunsystem

https://www.researchgate.net/profile/Dennis_Burton/publication/11180088_Antibodies_viruses_and_vaccines/links/0912f5134cfa478e92000000/Antibodies-viruses-and-vaccines.pdf

https://www.livescience.com/coronavirus-antibody-tests.html

https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/03/02/2020.03.02.20030189.full.pdf

https://genteknik.nu/antikroppar/

https://www.1177.se/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/

http://xray.bmc.uu.se/

Ett svar på ”Vad är antikroppar?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.